Specialiştii profil ORL

Dr. Mihail Maniuc
d.h.ş.m., profesor universitar categorie superioară, medic ORL;

Dr. Nicolae Buracovschi 
d.ş.m categorie superioară, medic chirurg ORL;

Dr. Victor Osman
d.ş.m., categorie superioară, medic ORL;

Dr. Lucian Danilov
d.ş.m., categoria superioară medic ORL;

Dr. Ludmila Gorincioi 
categorie superioară, medic ORL;

Dr. Larisa Ieşeanu 
categoria superioară, medic ORL;

Dr. Marin Buracovschi
categoria, medic ORL;