Bun venit

Centrul Sănătăţii Familiei „Galaxia”, instituţie medico-sanitară privată, instituită în anul 1998, la etapa organizării primelor întreprinderi private în domeniul medicinii în Republică, a parcurs calea de dezvoltare şi consolidare a colectivului, devenind o instituţie solicitată de către pacienţi pentru serviciile medicale prestate.

 

Colectivul Centrului Sănătăţii Familiei „Galaxia” îşi asumă misiunea de a garanta servicii medicale, prestate la un nivel înalt calitativ şi profesional, corespunzătoare necesităţilor şi aşteptărilor pacienţilor. în armonie cu propria dezvoltare a bazei tehnico-materiale, capacităţilor tehnologice şi echilibrului motivoţional al colaboratorilor.

Principalul nostru scop este de a contribui esenţial la ameliorarea nivelului sănătăţii populaţiei, oferind un complex integral de servicii profilactice, diagnostice, curative şi de îngrijiri medicale, corelate cu normele europene şi mondiale.

Acest scop va fi realizat prin implementarea şi menţinerea la nivelul întregii instituţii Centrul Sănătăţii Familiei „Galaxia” a unui sistem de management al calităţii, proiectat şi documentat în conformitate cu prevederile standardului internaţional ISO 9001:2008, domeniul de aplicare al cărui este medicina curativă prin realizarea următoarelor obiective strategice:

Viziunea Noastră

  • îmbunătăţirea continuă a serviciilor medico-sanitare prestate, corelată cu aşteptările pacienţilor şi reglementărilor normative în vigoare;
  • Dezvoltarea şi menţinerea unui mediu profesional şi disciplinar favorabil satisfacerii cerinţelor de calitate pentru a asigura un nivel înalt de satisfacere a beneficiarilor, angajaţilor şi tuturor părţilor interesate;
  • Fortificarea şi dezvoltarea continuă a parcului tehnic şi tehnologiilor medicale, puse la dispoziţia cadrului medical pentru organizarea serviciilor medicale, orientate la garantarea securităţii şi calităţii explorărilor, investigaţiilor şi procedurilor medicale oferite pacienţilor;
  • Dezvoltarea unui mediu tehnologic informaţional (IT), care să permită o colectare, analiză şi utilizarea adecvată a informaţiilor relevante pentru un management mai eficient al serviciilor medicale oferite populaţiei;
  • Alinierea şi ajustarea activităţilor Centrului Sănătăţii Familiei „Galaxia” la practicele clinice din ţările Uniunii Europene şi alte state cu nivel înalt de dezvoltare;
  • Dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale ale personalului încadrat în activitatea Centrului, conştientizare de către fiecare angajat a importanţei contribuţiei lor în asigurarea calităţii serviciilor prestate populaţiei.
137În cadrul Centrului implicate
3500725Vizite realizate de către pacienți
24De Ani de activitate a Centrului
25200De persoane tratate de Centrul Galaxia

Obiectivele strategice stau la baza obiectivelor specifice ale proceselor, care se realizează în conformitate cu programul de obiective în domeniul calităţii aprobat de Directorul general al îC „Balcombe” SRL, CSF „Galaxia”.

Sistemul de management al calităţii va fi monitorizat prin audituri interne şi analizat periodic în cadrul şedinţelor Comitetului de Calitate al instituţiei pentru a se asigura de respectarea principiilor adoptate, eficacitatea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor medico-sanitare prestate.

Directorul General al îC „Balcombe” SRL, susţinut de echipa managerială a Centrului Sănătăţii Familiei „Galaxia” îşi exprimă angajamentul total pentru implementarea performantă şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii.

Întreg personalul instituţiei este încurajat să-şi asume responsabilitatea pentru calitate tuturor activităţilor realizate şi desfăşurate în Centru.

Director General SC „Balcombe” SRL
Valeriu MACIUCA

data: 02 ianuarie 2022