Asistența medicală primară

MEDICINA DE FAMILIE este specialitatea medicală care oferă îngrijirea continuă a sănătății, atotcuprinzătoare pentru individ și familie. Domeniul de aplicare al medicinei de familie cuprinde toate vârstele, sexele, fiecare sistem de organe și orice entitate a bolii.

În cadrul CSF „GALAXIA”, serviciile de asistență medicală primară sunt oferite, începând cu anul 2006, în baza contractului cu Compania Națională de Asigurări în Medicină.

Pe parcursul ultimilor ani, medicina de familie a devenit foarte solicitată de către populația mun. Chișinău, numărul persoanelor deservite de către medicii de familie, din cadrul CSF „GALAXIA”, majorându-se vertiginos.

La moment, în cadrul clinicii noastre, activează 12 echipe ale medicilor de familie și este deservit un număr de peste 25 000 de pacienți, în cadrul:

  1. CSF „GALAXIA” – mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 54
  2. Filialei OMF nr. 6 – mun. Chișinău, str. Băcioii-Noi 14/1
  3. Filialei Rezina – or. Rezina, str. Păcii 63

Echipele medicilor de familie asigură furnizarea serviciilor medicale de prim contact, supravegherea maladiilor cronice cu impact major asupra sănătății publice, monitorizarea gravidelor și copiilor. În plus, se oferă îngrijire preventivă, inclusiv controale de rutină, evaluări de risc pentru sănătate și servicii de imunizare, pentru menținerea unui stil de viață sănătos al pacienților.