Parteneri

Parteneriatul profesoral-didactic

în cadrul Centrului Sănătăţii Familiei este instituit Consiliul Ştiinţifico-Practic şi Consultativ, care are drept scop promovarea metodelor contemporane de diagnostic şi tratament, componenţa căruia este reprezentată din Specialişti principali ai Ministerului Sănătăţii pe domenii, profesori universitari, şefi ai catedrelor clinice:

Dr. Gheorghe Ghidirim
academician a AŞ RM, profesor universitar, om emerit, şef de catedră chirurgie Nr. 1 N. Anestiadi USMF Nicolae Testemiţanu

Dr. Adrian Tanase, profesor universitar, d.h.ş.m.,
şef catedră Urologie şi Nefrologie chirurgicală USMF Nicolae Testemiţanu

Dr. Gheorghe Muşet, profesor universitar, d.h.ş.m.,
catedra Dermatovenerologie USMF Nicolae Testemiţanu, specialist principal al MS în dermatovenerologie.

Dr. Vlada-Tatiana Dumbrava, profesor universitar, d.h.ş.m.,
catedra Medicină Internă Nr. 4 USMF Nicolae Testemiţanu, specialist principal al MS în hepatologie.

Dr. Eleonora Vataman, profesor, d.h.ş.m.,
şef secţie Insuficienţa cardiacă cronică IC, specialist principal al MS în cardiologie.

Dr. Olga Cerneţchi, profesor universitar, d.h.ş.m.,
catedra obstetrică şi ginecologie, prorector al USMF Nicolae Testemiţanu.

Dr. Sergiu Şandru, conferenţiar universitar, d.ş.m.,
şef catedră anesteziologie şi reanimare Nr. 1, USMF Nicolae Testemiţanu

D-na Elena Stempovschi, Preşedintele Asociaţiei Nursing din Republica Moldova.

Parteneriatul cu organismele non-guvernamentale şi întreprinderi:

Colaborarea cu Asociaţia de Nursing din Republica Moldova contribui la recunoaşterea şi aprecierea rolului important al asistentelor medicale în societate şi implicarea lor în ameliorarea nivelului sănătăţii publice.

În cadrul Centrului este instituit Consiliul al Asistentelor medicali al instituţiei –preşedinte, asistenta majoră d-na Valentina Bobeico.

Companiile private de asigurări din ţară şi străinătate

SOS International (Cehia)

AP Companies(Cigna)

Global Solutions LTD (Marea Britanie)

AETNA (SUA)

Global Voyager International(Cipru)

  Companii Naţionale Asigurări

S.A. Grawe Carat

S.A. Moldcargo

S.A. MoldAsig

S.A. Acord Grup

S.A. Donaris Grup.