Politică de calitate

PC-5/01-02 POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII
Anexă la procedura PSMC-5-01-02

Centrul Sănătăţii Familiei „GALAXIA” este Instituţie Medicală de drept privat şi utilitate publică – parte a Sistemului Naţional de Sănătate, acreditată în temeiul Legii nr. 552-XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate.

Scopul fundamental al CSF „GALAXIA” este oferirea de servicii medicale de cea mai înaltă calitate pentru soluţionarea problemelor specifice de sănătate ale pacienţilor (clienţilor) noştri, contribuind în acelaşi timp la ameliorarea stării sănătăţii populaţiei din segmentul deservit.

Dorim să devenim una din instituţiile prestigioase în domeniul ocrotirii sănătăţii prin investirea în aşa valori precum personal calificat, tehnici medicale profesioniste şi tehnologii moderne.

Aceste scopuri vor fi realizate prin realizarea unei politici de inovaţii şi analiză comparativă a celor mai bune practici din domeniu pentru a menţine permanent un nivel înalt de excelenţă la nivelul întregii companii.

În activitatea sa managementul companiei va urmări:
• Furnizarea de resurse financiare şi de personal pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii şi a nivelului de calitate înalt al serviciilor noastre;
• Asigurarea instruirii tuturor angajaţilor privind funcţionarea Sistemului de Management al Calităţii şi asigurarea abilităţilor şi cunoştinţelor necesare pentru desfăşurarea obligaţiunilor de serviciu funcţionale într-o manieră competentă necesară asigurării nivelului înalt de calitate a serviciilor noastre;
• Menţinerea unui mediu de lucru creativ şi echitabil care susţine, promovează şi remunerează noile idei, inovaţiile şi munca asiduă;
• Reacţia la orice menţiune a clienţilor privind calitatea inadecvată a serviciilor noastre într-un mod care reflectă angajamentul managementului companiei;
• Realizarea obiectivelor corporative şi indicatorilor de performanţă stabilite în programul de activitate ale companiei.

CSF ”GALAXIA” va dezvolta şi îmbunătăţi continuu Sistemul de Management al Calităţii, performanţele comparative faţă de alte companii din domeniu, o comunicare deschisă cu clienţii săi şi un angajament pentru susţinerea şi implicarea angajaţilor în asigurarea calităţii.

CSF ”GALAXIA” va dezvolta şi menţine programe de instruire pentru dezvoltarea abilităţilor personalului. Va fi promovată dezvoltarea profesională şi diseminarea cunoştinţelor şi abilităţilor întru dezvoltarea aptitudinilor tehnice şi profesionale.

Fiecare subdiviziune structurală a CSF ”GALAXIA” joacă un rol important în menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii şi documentaţiei acestuia. Managementul este responsabil pentru asigurarea conformării activităţii companiei Sistemului de Management al Calităţii şi recunoaşterea impactului îmbunătăţirii calităţii.

CSF ”GALAXIA” va disemina practicile sale de îmbunătăţire a proceselor clienţilor şi furnizorilor săi pentru a contribui la dezvoltarea calităţii pe întregul lanţ valoric.

Director General,
Maciuca Valeriu
02.03.2011