Consultaţia medicului pediatru

– Examen de bilanţ a copiilor pînă la 1 an (1 luna, 3 luni, 6 luni, 1 an, apoi anual);
– Aprecierea dezvoltării armonioase fizice şi neuropsihice a copilului;
– îndrumarea părinţilor pentru creşterea copilului sănătos;
– Promovarea alimentaţiei sănătoase;
– Călirea copilului;
– Recomandări asupra supravegherii copilului şi imunizării;
– Dispanserizarea bolilor cronice;
– Aprecirea grupei de sănătate;
– Recomandarea instituţiilor preşcolare şi şcolare;
– Orientarea profesională a copilului;
– Investigaţii de laborator şi instrumentale.