Balsam pentru suflet, medicilor!

   Oleg Bursuc aduce cele mai apreciabile mulţumiri colaboratorilor Centrului Sănătăţii Familiei “Galaxia” pentru profesionalismul manifestat în tratamentul primit în perioada 6-31 octombrie 2017.

   “În primul rând, apreciez abordarea sistemică şi conlucrarea eficientă a diferitor  departamente ale Centrului în tratarea pacienţilor. La etapa iniţială a investigaţiei medicale, am beneficiat de o atitudinebinevoitoare, competentă şi foarte tolerantă din partea medicului de familie Domnului Vitalie Mursa şi asistentei medicale Doamnei Elena Voloşciuc.

   Menţionez, în mod deosebit, înalta măiestrie profesională a personalului secţiei terapie. Doamna Doctor Tatiana Cîşlaru aplică în mod eficient strategii holistice în tratarea fiecărui pacient. Cu multă atenţie se monitorizează dinamica progreselor tratamentului şi se intervine cu activităţi compensatorii în caz de necesitate.

   Calitatea ireproşabilă a activităţii asistentelor medicale, este de menţionat, menţinînd atmosfera psiho-emoţională  favorabilă unui tratament eficient, dar şi manifestă exigenţe în respectarea standardelor de asistenţă medicală. Este apreciată şi calitatea bucătăriei, care oferă diete personalizate pentru diferite categorii de pacienţi. Iar personalul tehnic asigură igienizarea periodică a spaţiilor în conformitate cu cerinţele sanitar- igienice.

   Se poate afirma cu certitudine, că toate aceste realizări sunt produse ale unui management de calitate al conducerii instituţiei. Astfel, vice-directorul medical Domnul Nicolae Frunză personal monitorizează calitatwea serviciilor prestate de către angajaţii instituţiei şi oferă recomandări de valoare în eficientizarea serviciilor de sănătate. ”

Domnul Oleg Bursuc conchide: “Toate realizările de mai sus nu sunt nişte elemente episodice. Ele sunt derivate concrete generate din eforturile Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale de a moderniza progresiv domeniul de ocrotire al sănătăţii din Republica Moldova”.

Informaţii utile

Sunteţi mulţumit de calitatea serviciilor noastre

  • Da,super
  • Satisfăcător
  • Insuficient