Kinetoterapia

Termenul “Kinetoterapie” a fost introdus de către Dally, desemnează stiinţa ce studiază mişcările organismelor vii si a structurilor ce participă la aceste mişcări.

Kinetoterapia este activitatea complexă prin care se urmăreşte restabilirea cât mai deplină a capacităţilor functionale reduse sau pierdute de către o persoană, în urma unor boli congenitale sau dobîndite ori a unor traumatisme, precum şi dezvoltarea nervoasă compensatorie şi de adaptare, respectiv "o viaţă activă cu independenţă economică şi/sau socială".

Kinetoterapia este obiectul de studiu al medicinii fizice, ce cuprinde trei componente:

a) kinetorapia medicală profilactică – se ocupă de studiul mişcării ce vizează menţinerea şi întărirea stării de sănătate;

b) kinetorapia medicală terapeutică – are metode ce vizează terapia în sine;

c) kinetorapia medicală de recuperare – are metode în scopul tratării deficienţelor funcţionale din cadrul bolilor cronice.

Obiectivele kinetoterapiei sunt: recuperarea sănătăţii (considerată parţial şi temporar pierdută). Astfel, imediat după evenimentul patologic, rolul important revine serviciilor medicale de urgenţă pentru menţinerea şi revenirea spre normalitate a funcţiilor vitale. Urmează prevenirea complicaţiilor, unde un rol important îl are aplicarea corectă a mijloacelor anakinetice (posturări-drenaje, imobilizări, tehnici de facilitare pentru relaxare şi/sau stimulare). În continuare intervine kinetoprofilaxia secundară, ce urmăreşte menţinerea şi readucerea funcţiilor neafectate direct de către evenimentul patologic. Odată depăşită faza acută/critică determinată de impactul patologic, rolul kinetoterapiei este în creştere pentru recuperarea ideală (în totalitate) a funcţiilor diminuate sau pierdute. Timpul de îndeplinire a acestui tip de obiectiv este impredictibil. Menţionăm că termenul de “ideal de recuperare” cuprinde în esenţa lui aspiraţiile pacientului şi a tuturor serviciilor medicale, sub rezerva unei îndepliniri posibil partiale a acestui tip de obiectiv.

Fux Sergiu – Kinetoterapeut, CSF "Galaxia",

tel. de contact- 069458020.

Informaţii utile

Sunteţi mulţumit de calitatea serviciilor noastre

  • Da,super
  • Satisfăcător
  • Insuficient